Ny strategisk plan visar vägen framåt

Publicerad 23 oktober 2017

Norrvatten verkar i ett av Sveriges mest expansiva områden. Detta ställer krav på den framtida dricksvattenproduktionen. För att säkerställa att det finns en gemensam och förankrad målbild har Norrvatten, på styrelsen uppdrag, tagit fram en strategisk plan.

"Norrvatten 2026" förtydligar krav och ambitionsnivåer avseende såväl kvalitet och säkerhet, som miljö, kompetens och uppdragsutveckling. 

 

Dela sidan