Ny statistik om VA-taxorna

Publicerad 19 september 2017

Det krävs stora investeringar för att säkra Sveriges långsiktiga VA-behov. Men detta märks generellt sett inte på årets VA-taxor. Ny statistik från Svenskt Vatten visar att årets höjning av VA-taxan är den lägsta på över tio år.

– Det är en oroande utveckling, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten. Att höja taxor är inget självändamål, men investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten och avloppshantering måste öka och då behöver många kommuner höja taxorna i en snabbare takt de kommande åren.

En ny studie från Svenskt Vatten visar att 12 miljarder investeras årligen i VA-infrastruktur, men behovet är cirka 22 miljarder. Svenskt Vatten skriver i en kommentar att det inte är möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Mer realistiskt är att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under en 20-årsperiod. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder vilket innebär en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå. Det kommer att leda till att taxorna under kommande 20 år behöver fördubblas i dagens penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet.

Årets VA-statistik visar också hur VA-taxan skiljer sig åt mellan olika kommuner. Lägsta taxa i Sverige har Solna, följt av Sundbyberg. Ytterligare fem av Norrvattens medlemskommuner finns på listan över de 20 kommuner i Sverige som har lägst VA-taxa.

Läs mer om VA-taxorna och investeringsbehovet på Svenskt Vattens webbplats.

Dela sidan