Ny SMHI-rapport om Mälaren

Publicerad 07 december 2017

En ny rapport från SMHI visar att Mälarens temperatur kommer att stiga till följd av klimatförändringen. Detta leder bland annat till att det blir ovanligare med is på sjön och att vattnets kvalitet kommer att förändras.

Den period som större delen av Mälaren är istäckt är i genomsnitt 80 dagar varje år, i dagens klimat. Till sekelskiftet kan antalet dagar med istäcke istället bli i storleksordningen mellan 20 och 40 dagar, skriver SMHI i sin rapport.

I rapporten redovisas också resultat för Mälarens vattentemperaturer i framtiden. Ytvattnet kan till exempel värmas med 1,5–2 grader. Bottenvattnet beräknas bli 0,5–2 grader varmare fram till sekelskiftet.

Beräkningarna för is och vattentemperaturer grundar sig på två olika framtidsscenarier, som baserar sig på mängden utsläpp av klimatpåverkande gaser. Analysen omfattar två delar av Mälaren, den västra bassängen och den östra som är något djupare.

Frågan är då hur den högre vattentemperaturen och förändrade kvaliteten i Mälaren kommer att påverka dricksvattnet?

– Det finns inga tecken på att vi inte skulle kunna använda Mälaren som råvattenkälla i framtiden, däremot behöver vi investera i ny reningsteknik för att hantera de framtida kvalitetsförändringarna i råvattnet, säger Kristina Dahlberg, processingenjör på Norrvatten.

Dela sidan