Lyckad workshop om grundvatten

Publicerad 24 november 2017

Hur skyddar vi det viktiga grundvattnet i Norra Stockholmsåsen? Detta var en av frågorna som diskuterade på en workshop i slutet av november. Ett 50-tal experter var på plats, bland annat från Norrvatten och fyra av dess medlemskommuner, Länsstyrelsen, SGU och Vattenmyndigheten.

Stockholmsåsen är en 60 kilometer lång rullstensås som sträcker sig från Uppland i norr, ner genom Stockholm och vidare till Haninge i söder. Åsen, som är belägen i en av Sveriges mest expansiva regioner, är Norrvattens viktigaste reservvattenkälla.

I februari 2017 bildades Norra Stockholmsåsens grundvattenråd med syfte att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet på grundvattnet i åsen. I rådet ingår representanter från Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands Väsby och Norrvatten. Grundvattenrådet ska bland annat arbeta för att öka kännedomen om Norra Stockholmsåsens betydelse och samverka i frågor kring det gällande vattenskyddet.

På workshop deltog både politiker och tjänstemän med expertis inom allt från miljöfrågor till samhällsplanering, exploatering och VA. Norrvattens styrelseordförande, Pehr Granfalk, hälsade välkommen och betonade bland annat hur viktigt det är att vattenfrågorna tas med i samhällsplaneringen, särskilt med tanke på den stora befolkningsökning som sker i regionen. Bland övriga talare fanns Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen i Stockholm, Mats Wallin från Vattenmyndigheten, Eva Jirner från SGU och Johanna Lindgren från Norrvatten.

Workshopen innehöll även gruppdiskussioner kring hur grundvattnet bäst säkras för framtiden, och vilka frågor grundvattenrådet ska prioritera på kort och lång sikt. Det blev en mycket lyckad dag, med engagerade diskussioner och många bra medskick till det framtida arbetet.

Pehr Granfalk, styrelseordförande Norrvatten.

Göran Åström pratade om den regionala vattenförsörjningsplan som nyligen skickats ut på remiss.

Norrvattens VD Johanna Lindgren

55 personer deltog i workshopen.

Dela sidan