Johan Wallberg ny projektchef

Publicerad 20 oktober 2017

Norrvatten har rekryterat Johan Wallberg, som ny projekt- och utredningschef. Johan kommer närmast från en liknande roll på Stockholm Vatten och Avfall.

Johan Wallberg har lång erfarenhet av VA-projekt. Förutom flera år på Stockholm Vatten och Avfall har han bland annat arbetat på Provab och varit utlånad till Botkyrka kommuns VA-avdelning.

– Jag är mycket glad över möjligheten att få vara med och utveckla Norrvattens projektarbete. Norrvatten befinner sig i en spännande fas, men många stora utmaningar som väntar, säger Johan Wallberg.

Norrvattens projekt- och utredningsavdelning jobbar främst med projekt kopplade till det 32 mil långa huvudledningsnätet. Nätet underhålls och uppgraderas löpande för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Verksamheten handlar också om att i nära samråd med medlemskommunerna möjliggöra den stora expansion som sker i regionen. I praktiken kan det innebära att nya ledningar måste byggas, eller befintliga flyttas för att ge plats åt en ny väg, ny tåglinje eller ett nytt bostadsområde. Läs mer om Norrvattens pågående lednings- och anläggningsprojekt.

Dela sidan