Förbundsfullmäktige sammanträder

Publicerad 10 oktober 2017

Norrvattens förbundsfullmäktige sammanträder den 17 oktober 2017, kl. 16:30, i Solna stadshus.

Dagordning

1. Upprop
2. Godkännande av dagordningen
3. Sammanträdets kungörande
4. Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen
5. Fyllnadsval till förbundsfullmäktige – delgivning
6. Delårsrapport per den 30 juni 2017
7. Budget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020
8. Val av två ledamöter i förbundsstyrelsen
9. Val av vice ordförande i förbundsstyrelsen
10. Godkännande av uppdaterad ledningskarta för Norrvatten
11. Annonsering av förbundsfullmäktiges sammanträden 2018
12. Sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige 2018
13. Strategisk plan för Norrvatten 2026, information

Dela sidan