Nyheter 2017

Här hittar du alla nyheter från 2017.

Nya grundvattenverk i Norrtälje

2017-05-10
I och med att drifttagningen av den nya ledningen till Norrtälje övergick tre grundvattenverk i i Norrvattens ägo. Då kan Norrtälje försörjas med dricksvatten från dem om något skulle hända den nya ledningen.

Samråd Reservvatten Norrtälje

2017-04-25
Norrvatten planerar att använda tre befintliga grundvattentäkter i Lohäradsåsen som reservvattentäkter för Norrtälje. För detta krävs tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken.

600 000 invånare har miljömärkt vatten

2017-04-07
”Företaget har ett mycket starkt miljöarbete med bra struktur, engagemang och kompetens. Miljöarbetet bedrivs lika bra i praktiken som dokumentationsmässigt.”

Vinnare i Sollentuna

2017-04-06
Norrvatten har korat ytterligare vinnare i kranvattentävlingen. Denna gång var det Sollentuna kommuns anställda som tävlade och hade chansen att vinna en kolsyremaskin.

Kranvattenvetare korade i Järfälla

2017-03-23
På Världsvattendagen delade Norrvatten ut pris i Järfälla kommuns upplaga av kranvattentävlingen. Pristagarna tilldelades en kolsyremaskin och en blombukett för sina kunskaper om kranvatten.

Grundvattenråd säkrar vattnets kvalitet

2017-03-22
Onsdagen den 8 februari bildades Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd för att säkra ett rent och friskt grundvatten även i framtiden. Det är Sveriges andra Grundvattenråd och en viktig milstolpe för de berörda kommunerna; Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna. Kommunalförbundet Norrvatten är samordnare och juridisk person, med ansvar för rådets gemensamma ekonomi.

Ny omgång av kranvattentävlingen

2017-03-09
Kranvattentävlingen turnerar vidare. Denna gång var det fem vinnare bland kommunanställda i Sundbyberg som uppmärksammades. Vinnarna tilldelades en kolsyremaskin och en blombukett för sina kunskaper om kranvatten.

Snabba analysmetoder testas

2017-03-02
Under våren och sommaren 2017 kommer Norrvatten att testa fem olika sensorer som tidigt ska kunna ge en indikation på förekomst av mikrobiologiska och kemiska föroreningar i råvattnet för att då kunna sätta in åtgärder och säkerställa kvaliteten på dricksvattnet.

Vattnets värde säkras

2017-02-09
– Härmed förklarar jag Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd bildat! Mattias Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby räckte över en förgylld kran till Johanna Lindgren, VD för Norrvatten och Sveriges andra grundvattenråd var därmed en verklighet.