Nyheter 2017

Här hittar du alla nyheter från 2017.

Ny SMHI-rapport om Mälaren

2017-12-07
En ny rapport från SMHI visar att Mälarens temperatur kommer att stiga till följd av klimatförändringen. Detta leder bland annat till att det blir ovanligare med is på sjön och att vattnets kvalitet kommer att förändras.

Nya sildukar för ökad kapacitet

2017-12-07
Befolkningen i Stockholmsområdet växer snabbt. För Norrvattens del innebär det att Görvälnverkets kapacitet måste ökas. En del i detta är att byta ut dukarna i korgbandsilen.

Lyckad workshop om grundvatten

2017-11-24
Hur skyddar vi det viktiga grundvattnet i Norra Stockholmsåsen? Detta var en av frågorna som diskuterade på en workshop i slutet av november. Ett 50-tal experter var på plats, bland annat från Norrvatten och fyra av dess medlemskommuner, Länsstyrelsen, SGU och Vattenmyndigheten.

Ny strategisk plan visar vägen framåt

2017-10-23
Norrvatten verkar i ett av Sveriges mest expansiva områden. Detta ställer krav på den framtida dricksvattenproduktionen. För att säkerställa att det finns en gemensam och förankrad målbild har Norrvatten, på styrelsen uppdrag, tagit fram en strategisk plan.

Johan Wallberg ny projektchef

2017-10-20
Norrvatten har rekryterat Johan Wallberg, som ny projekt- och utredningschef. Johan kommer närmast från en liknande roll på Stockholm Vatten och Avfall.

Test av reservvattendrift i Norrtälje

2017-10-16
På onsdag den 18 oktober 2017 kommer Norrvatten, som levererar dricksvatten till Norrtälje kommun provköra den nya reservvattenförsörjningen för att säkerställa att driften av systemet fungerar som planerat.

Tack och hej Jonas Nygren

2017-09-21
Igår blev Jonas Nygren formellt avtackad från rollen som vice ordförande i Norrvattens styrelse. Ny vice ordförande väljs i samband med fullmäktigemötet den 17 oktober.

Ny statistik om VA-taxorna

2017-09-19
Det krävs stora investeringar för att säkra Sveriges långsiktiga VA-behov. Men detta märks generellt sett inte på årets VA-taxor. Ny statistik från Svenskt Vatten visar att årets höjning av VA-taxan är den lägsta på över tio år.

Om mikroplaster i dricksvattnet

2017-09-07
En ny undersökning publicerad i USA visar att det kan förekomma mikroplaster i dricksvattnet. Vattenprover från 12 olika länder har analyserats i undersökningen, dock inte Sverige. Hur är det då med dricksvattnet från Norrvatten?

Inget grundvatten i kranen under vecka 34

2017-08-18
Den planerade inkopplingen av ny huvudvattenledning längs väg 267, Rotebroleden. Det innebär att Sigtuna och Knivsta kommuner får vatten från Mälaren, precis som vanligt, under vecka 34.