Samråd

Norrvatten planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. I samband med detta genomförs ett samråd. Här hittar du underlag gällande detta.

Kommunalförbundet Norrvatten planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen enligt kap 11 Miljöbalken inom fastigheten VAM 1:1, Järfälla kommun. Norrvatten bjuder in till samråd enligt kap 6 Miljöbalken.

Välkommen med synpunkter under samrådstiden 1 april - 22 april 2022. I samrådshandlingarna finns information om hur du lämnar synpunkter. 

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.

Samrådshandlingar

Här kan du ladda ner samrådshandlingar (pdf).

 

 

Dela sidan