Underhåll av ledningar i Täby

Underhåll av ledningar i Täby

Kort om projektet

På grund av korrosionsangrepp (rost) på huvudvattenledningar i Täby installerar Norrvatten korrosionsskydd. Det handlar om tre delsträckor.

Varför

Markförhållanden gör att Norrvattens huvudvattenledningar längs vissa sträckor i Täby har drabbats av flera läckor på grund av rostangrepp.

Metod

Norrvatten installerar korrosionsskyddande offeranoder längs den befintliga huvudvattenledningen för att minska risken för korrosionsangrepp (rostangrepp). En offeranod är en bit oädel metall som fästs på en annan metallyta för att skydda mot rost. På detta sätt förlängs ledningens livstid.

Klart

Sommaren 2020

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan