Ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna

Ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna

Kort om projektet

För att säkra vattentillgången i Upplands-Bro och Sigtuna har Norrvatten byggt en två mil lång huvudvattenledning mellan de två kommunerna. Den nya huvudvattenledningen togs i drift i slutet av 2019. Ledningen säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – växer nu fram och är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Varför?

Upplands-Bro och Sigtuna fick sitt dricksvatten från Norrvatten även tidigare, men fram till slutet av 2019 var kommunerna beroende av huvudvattenledningar som är ändpunkter i systemet, så kallade enkelmatningar. Eftersom Norrvatten strävar efter att alla kommuner ska kunna få vatten från fler håll om det uppstår något problem är den nya ledningen mycket efterlängtad. .  Sedan den nya ledningen togs i drift kan de två kommunerna få vatten via en alternativ ledning om det skulle uppstå problem med den ordinarie ledningen. Även övriga medlemskommuner har nytta av att vattnet kan ledas via den nya ledningen och den är viktig för att säkra dricksvattenleveransen i Norrvattens område.

I samband med byggnationen av huvudvattenledningen byggs även en ny avloppsledning och pumpstationer mellan Bro och Håbo-Tibble för att kunna erbjuda kommunala VA-tjänster till nya exploateringsområden, förtätningsområden och nya verksamheter inom Upplands-Bros kommun. Huvudvattenledningen är totalt 20 km lång, varav 3,5 km är sjöledning. Avloppsledningen blir 12 km.

Klart

Projektet har delats in i sex etapper där den första genomfördes under 2016 och 2017 och etapperna 2-5 slutfördes under 2017-2019. Den sjätte etappen innefattar byggnation av den nya tryckstegringsstationen i Upplands-Bro. Hela projektet beräknas vara klart hösten 2020.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Läs om projektet på Upplands-Bro kommuns webbplats

 

Dela sidan