Ledningsrenovering i Märsta

Ledningsrenovering i Märsta

Kort om projektet

Sigtuna kommun planerar att bygga nya bostäder mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla i centrala Märsta. Det nya området kallas Midgårdsdalen. Kommunen arbetar nu med en detaljplan för området.

Varför

Norrvattens huvudvattenledning behöver flyttas för att Sigtuna kommun ska kunna bygga bostäder i Midgårdsdalen. Norrvatten passar även på att förnya en längre sträcka av den befintliga huvudvattenledningen, före och efter Midgårdsdalen. När Sigtuna kommun beslutat om detaljplanen för Midgårdsdalen kommer Norrvatten flytta den del av ledningen som passerar den nya bebyggelsen, anpassat till detaljplanen.

Påverkan på närområdet

Under arbetet kommer vägen vid Steninge allé/Kungshörnet att flyttas tillfälligt vilket kan medföra sämre framkomlighet. Nya trafikljus anordnas och flaggvakter kan förekomma. 

 • 12-15 april 2021:
  • tillfällig gångbana anläggs
  • förstärkning utförs för tillfällig väg
  • tillfällig väg anläggs
 • 16-23 april 2021:
  • trafiken leds om
 • 23 april 2021:
  • Steninge allé och gångbanan öppen som vanligt
 • 26-30 april 2021:
  • tillfällig väg och gångbana rivs

Beställare/byggherre

Norrvatten

Klart

Norrvattens arbeten beräknas vara klara 2021.

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan