Ledningsrenovering i Midgårdsdalen, Märsta

Ledningsrenovering i Midgårdsdalen, Märsta

Kort om projektet

Sigtuna kommun planerar att bygga nya bostäder mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla i centrala Märsta. Det nya området kallas Midgårdsdalen. Kommunen arbetar nu med en detaljplan för området.

Varför

Norrvattens huvudvattenledning behöver flyttas för att Sigtuna kommun ska kunna bygga bostäder i Midgårdsdalen. Norrvatten passar även på att förnya en längre sträcka av den befintliga huvudvattenledningen, före och efter Midgårdsdalen. När Sigtuna kommun beslutat om detaljplanen för Midgårdsdalen kommer Norrvatten flytta den del av ledningen som passerar den nya bebyggelsen, anpassat till detaljplanen.

Beställare/byggherre

Norrvatten

Klart

Norrvattens arbeten före och efter Midgårdsdalen beräknas vara klara 2021. Norrvattens arbete med att flytta ledningen i detaljplaneområdet kommer att påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Läs om detaljplanen för Midgårdsdalen på Sigtuna kommuns webbplats

Dela sidan