Ledningsförnyelse vid Finspångsgatan i Lunda industriområde

Ledningsförnyelse vid Finspångsgatan i Lunda industriområde

Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång ledningssträcka vid Finspångsgatan i Lunda industriområde.

Kort om projekt

Norrvatten renoverar cirka 750 meter av huvudvattenledningen vid Finspångsgatan/Fagerstagatan i Lunda industriområde.

Varför

Denna ledning, från 1960-talet, är drabbad av rostangrepp både utvändigt och invändigt, mest vid skarvarna. Många läckor har inträffat på ledningen och reparationerna har väldigt kostsamma. Ledningsrenoveringen görs för att ledningen ska vara i gott skick och trygga leveranssäkerheten framöver. Norrvatten har som mål att förnya 2500 meter ledning per år.

Påverkan på närområdet

Arbetsområdet består av parkering och gator där trafikanordningsplaner (TA-planer) tas fram och dialog hålls med berörda parter. Under entreprenadtiden kommer delar av parkeringen att vara avstängd. Skyltar med information kommer att sättas upp i området. I samband med ledningsförnyelse kan buller från maskiner och bergknackning uppstå. Projektet genomförs med en schaktfri teknik, vilket minskar störningar i området eftersom inte marken längs hela ledningssträckan behöver grävas upp.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med en schaktfri metod. Öppna schakter planeras vid arbetsgroparna.

Klart

Entreprenadstart sker i augusti 2021 och ledningen beräknas kunna tas i drift i februari 2022.

Beställare

Norrvatten

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

 

Dela sidan