Huvudvattenledning flyttas vid Säbybron, Åkersberga

Ledningsflytt vid Säbybron, Åkersberga

Kort om projektet

Österåkers kommun planerar att bygga en ny bro över Åkers kanal, öster om den befintliga Säbybron. Utöver den nya bron kommer kommunen även bygga en ny cirkulationsplats för att ersätta en befintlig fyrvägskorsning.

I samband med dessa byggprojekt behöver en del av Norrvattens befintliga huvudvattenledning flyttas.

Varför

Österåkers kommuns arbeten påverkar Norrvattens befintliga huvudvattenledning på platsen. I samband med dessa ombyggnader höjs marken mellan 1 och 2 meter vilket påverkar Norrvattens ledning och cirka 120 meter av ledningen måste flyttas.

Beställare

Österåkers kommun.

Klart

Arbetena inleds under 2021.

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Nya Säbybron på Österåkers kommuns webbplats

Dela sidan