Huvudvattenledning får högre kapacitet vid Rotebroleden

Högre ledningskapacitet vid Rotebroleden

Kort om projektet

Norrvatten flyttar, förnyar och höjer kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden. Det betyder bland annat att äldre vattenledningar, som historiskt orsakat större läckor, ersätts med nya ledningar i ett annat material.  Leveranssäkerheten blir därmed betydligt bättre.

Projektet har pågått sedan 2016 och nu pågår den sjätte och sista etappen.  Den sista etappen i projektet handlar om att den nya ledningen ska passera under E18, nordväst om Trafikplats Stäket, med hjälp av metoden mikrotunnling.  

Varför

Trafikverket har byggt om Väg 267, Rotebroleden, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro, för att öka framkomligheten och säkerheten. Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas eftersom den låg i vägen för ombyggnaden.  I samband med det förnyar Norrvatten ledningsmaterialet och höjer kapaciteten längs hela sträckan.   

Metod

Ledningen, som ska passera under E18, läggs med den schaktfria metoden ”mikrotunnling”. Istället för att gräva upp och frilägga hela ledningen grävs två hål, vid start- och slutpunkterna. Sedan används en borr för att borra sig genom marken och samtidigt för den med sig ett skyddsrör. Den nya vattenledningen är en stor stålledning med diametern 1200 millimeter. Mikrotunnling är en vanlig metod vid anläggande av ledningar under väg eller järnväg.

Klart

Ledningen kopplades in och togs i drift i november 2020. Projektet beräknas vara helt klart våren 2021.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

 

Dela sidan