Huvudvattenledning byts ut vid Valsta vattentorn i Sigtuna

Huvudvattenledning byts ut vid Valsta vattentorn i Sigtuna

Norrvatten byter ut cirka 200 meter huvudvattenledning vid Valsta vattentorn i Sigtuna. Projektet genomförs med Norrvattens ramavtalsentreprenör Norrland VA.

Varför

Den här ledningen är från 1960-talet. Materialet är gjutjärnsledning. Detta material ligger med i Norrvattens åtgärdsplan att bytas ut. Genom att byta ut ledningen minskar risken för vattenläckor och vattenleveransen blir säkrare.

Påverkan på närområdet

Arbetsområdet går genom vattentornsparken och ansluter vid Midgårdsvägen.

Metod

Entreprenaden kommer utföras som traditionellt schaktarbete.

Klart

Entreprenadstart sker i mars/april 2023 och ledningen beräknas kunna tas i drift under hösten 2023.

Beställare

Norrvatten

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan