Huvudvattenledning byts ut i Vallentuna

Kartbild över Grana och Sursta.

Norrvatten byter ut cirka 2100 meter huvudvattenledning mellan Grana och Sursta i Vallentuna kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till plast (PE).

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet för att ge en säkrare vattenleverans.

Genom att välja plast (PE) som nytt material har Norrvatten möjlighet att genomföra delar av arbetet med så kallad rörspräckning. Det är en metod som minskar påverkan på omgivningen och verksamheter i området.

Påverkan på närområdet

Arbetet utförs till största del på åkermark vilket gör att det framförallt är fastighetsägare och arrendator som påverkas direkt. På Gällstavägen kan en ökad byggtrafik märkas.

Metod

Entreprenaden kommer huvudsakligen utföras som traditionellt schaktarbete. En del av sträckan kommer utföras med rörspräckning för att minska påverkan på närområdet.

Klart

Entreprenadstart skedde i mars 2023 och ledningen beräknas kunna tas i drift under våren 2024.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan