Huvudledning i Solna blir stålledning

Kartbild över Hagalunds depåområde i Solna

Kort om projektet

Norrvatten byter ut huvudvattenledningen vid Hagalunds depåområde, parallellt med Schultzvägen i Solna. 

Varför

Ledningsbytet vid Hagalunds depåområde görs för att ledningen ska vara i gott skick och trygga leveranssäkerheten framöver. Norrvatten har som mål att förnya 2500 meter ledning per år.

Påverkan på närområdet

I samband med ledningsförnyelse kan buller från maskiner och bergknackning uppstå.

Det kommer att vara begränsad tillgänglighet till Bombens park, invid Väktarebacken, under entreprenadtiden.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppen jord- och bergschakt där knackning av berg kan förekomma i mindre utsträckning. Förorenade massor förekommer ofta i banvalls- och depåområden. Sanering kommer att genomföras i förekommande fall inom Norrvattens ledningsrätt.

Klart

Entreprenadstart sker i februari 2021 och den nya ledningen beräknas kunna tas i drift i juni 2021. Arbetsområdet beräknas vara återställt i augusti 2021.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan