Huvudledning vid Tibble i Kungsängen renoveras

Huvudledning i Kungsängen renoveras

Kort om projektet

Norrvatten byter ut cirka 700 meter huvudvattenledning vid Tibble i  Kungsängen, Upplands-Bro.

Varför

Det har under åren uppstått läckor på den här ledningssträckan och den är i behov av renovering. Dessa läckor har varit kostsamma och har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. 

Eftersom Upplands-Bro kommun planerar att anlägga parkmark och vattendammar runt denna sträcka kommer Norrvatten att byta ut ledningen innan dess. 

Påverkan på närområdet

Arbetena kan medföra buller och vibrationer i området.

Norrvatten sätter ut vibrationsmätare för att kontrollera hur mycket det vibrerar i området. Om resultatet av mätningen ligger över gränsvärdet för vibrationer kommer Norrvatten att vidta åtgärder.

Klart

Ledningsarbetena påbörjades i juni 2021 och kommer att pågå till början av 2022.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan