Huvudledning vid Tibble i Kungsängen blir stålledning

Huvudledning i Kungsängen blir stålledning

Kort om projektet

Norrvatten byter ut huvudvattenledningen vid Tibble i Kungsängen. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål.

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet.

Ledningen vid Tibble i Upplands-Bro är särskilt prioriterad då den har drabbats av flera läckor samt för att den är en enkel ledning som ensam binder ihop vattentornet i Tibble med ledningsnätet.

Klart

Ledningsarbetena startade i mitten av maj 2020 och kommer att pågå till mars 2021.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan