Huvudledning blir stål mellan Rydbo och Täljö

Huvudledning blir stål mellan Rydbo och Täljö

Norrvatten byter ut 1900 meter huvudvattenledningen mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål.

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet.

Påverkan på närområdet

Gång-, cykel- och driftvägen mellan Rydbo och Täljö Station kommer att stängas av i perioder. Information om vägavstängningen sker via Österåkers kommuns webbplats, sociala medier samt att fyra informationsskyltar kommer att sättas upp i början av gång-, cykel- och driftvägen i Rydbo, vid Rydbo station, vid Täljö station samt vid järnvägsviadukten norr om Täljö.

Gång- och cykelbanan kommer att ledas om vid det aktiva arbetsområdet.

I samband med ledningsförnyelse kan buller från maskiner, bergknackning och sprängning uppstå.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppen jord- och bergschakt där knackning, spräckning samt sprängning av berg kan förekomma längs stora delar av sträckan.

Klart

Entreprenadstart sker i maj 2021 och den nya ledningen beräknas kunna tas i drift under tidig höst 2023.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Österåkers kommuns webbplats

Dela sidan