Huvudledning blir stål mellan Rydbo och Täljö

Huvudledning blir stål mellan Rydbo och Täljö

Norrvatten byter ut en 1900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål.

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet för att ge en säkrare vattenleverans. 

Påverkan på närområdet

Gång-, cykel- och driftvägen mellan Rydbo och Täljö Station kommer att stängas av i kortare och längre perioder. Information vid vägavstängningar sker via Österåkers kommuns webbplats, kommunens sociala medier samt via fyra informationsskyltar som kommer att sättas upp i början av gång-, cykel- och driftvägen i Rydbo, vid Rydbo station, vid Täljö station samt vid järnvägsviadukten norr om Täljö. Inför längre avstängningar, dvs. avstängningar som varar längre än en dag, kommer projektet informera i god tid i förväg.

Projektet försöker hitta så bra lösningar som möjligt för att minska perioder vägavstängningar. Säkerheten vid arbetsområdet har dock högsta prioritet så periodvis, när projektet arbetar vid de smalaste passagerna, är det nödvändigt att stänga av vägen.

Vissa perioder kommer det vara möjligt att ta sig fram med begränsad framkomlighet på gång- cykel- och driftvägen. Cyklister behöver då leda cykeln förbi arbetsområdet och det kan förekomma vakter leder gående, cyklister och ryttare förbi området.

I samband med ledningsförnyelse kan buller från maskiner, bergknackning och sprängning uppstå.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppen jord- och bergschakt där knackning, spräckning samt sprängning av berg kan förekomma längs stora delar av sträckan.

Klart

Entreprenadstarten skedde i maj 2021 och den nya ledningen beräknas kunna tas i drift under tidig höst 2023.

Beställare

Norrvatten

Kontakt och mer information

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Österåkers kommuns webbplats

Dela sidan