Huvudledning blir stål i Märsta

Huvudledning blir stål i Märsta

Norrvatten byter ut 1000 meter huvudvattenledning mellan Valsta och Brista i Sigtuna kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad plast till stål.

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad plast (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet för att ge en säkrare vattenleverans.

Beställare/byggherre

Norrvatten

Klart

Projektet beräknas vara klart 2023.

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan