Norrvattens typritningar

Här hittar du våra typritningar. Samtliga filer är pdf:er som öppnas i nytt fönster

Handlingsförteckning Norrvattens typritningar

Luftningsanordning normalutförande: AT-155 Rev A

Luftningsanordning lågbyggd i grönyta: AT-160

Avtappningsanordning utan vattenlås, utlopp ovan mark: AT-161

Avtappningsanordning utan vattenlås, utlopp under mark: AT-162

Byxlösning för stålrör: AT-165 REV A

Förankringsboja icke-dragsäker stålledning: AT-166

Isolering av flänsar och anordningar: AT-167

Infälld sektionsventil på Sentabledning på platta: AT-168 REV A

Infälld sektionsventil på Sentabledning på berg: AT-169 REV A

Offeranod zinkanoder: AT-170

Ledning i skyddsrör med rörstöd eller glidsko stål och PE: AT-171

Axiell anslutning av stålrör med skarvsvep: AT-172

Isolerstycke för läckströmskorrosion, bordring med lösfläns av stål: AT-174

Infälld sektionsventil stål på platta: AT-176 REV A


Luftningsanordning lågbyggd i hårdgjord yta: AT-177 REV A


Infälld sektionsventil på PE-ledning på platta: AT-178 REV B

Armering platta DN600-DN800: AT-179

Armering platta DN900-DN1200: AT-180

Dela sidan