Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och kommunalförbundet Norrvatten. Syftet med grundvattenrådet är att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen. Grundvattenrådet verkar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.

Norrvatten är juridisk person för grundvattenrådet och ansvar för grundvattenrådets gemensamma ekonomi. Norrvatten förser idag över 600 000 människor med dricksvatten och befolkningen i området växer i snabb takt.

Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen och dessa är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen. De kan användas som reservvatten i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra vattnets goda kvalitet. När Storstockholmsområdet växer ökar trycket på åsen och gör den mer utsatt för föroreningar. Det är därför viktigt att samla alla intressen kring åsen för att säkra dess framtid.

Om norra Stockholmsåsen

Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms viktigaste reservvattenkälla. Det är en 60 km lång rullstensås som sträcker sig från södra Uppland och ner genom Stockholm. En rullstensås bildades för 10 000 år sedan när inlandsisen smälte undan vilket sorterade sten, grus och sand i olika lager. När vatten rinner ned genom lagren renas det på naturlig väg, vilket är en viktig ekosystemtjänst för oss människor. Denna geologiska formationen är något vi inte har möjlighet att återskapa. En rullstensås har även egenskapen att hålla stora mängder vatten.

Aktuellt

Dokumentation från Norra Stockholmsåsens grundvattenråds öppna möte om dagvattenhantering. 

Informationsmaterial

Ladda ned broschyren "Norra Stockholmsåsen - vår viktigaste reservvattenkälla"(pdf)

Dela sidan