Smart dricksvattenledningsnät - Future City Water

Vy över Mälaren och land

Norrvatten deltar tillsammans med flera kommunala VA-verksamheter i ett Vinnovafinansierat projekt som leds av DHI. Målet är utveckla en digital plattform och beslutsstödsystem för sortering och användning av nya och omfattande datamängder, från vattentäkt till vattenanvändare.

Snabbfakta

Vad

Utveckling av digital plattform och beslutsstöd för sortering och bearbetning av nya och omfattande datamängder, från vattentäkt till vattenanvändare.

Varför

För att tidigt upptäcka föroreningar i Mälaren.

När

2020 - 2022

Norrvatten i projektet

I samarbete med DHI och andra projektpartners vidareutvecklas modell för god kontroll på eventuell föroreningsspridning i Mälaren. Metoder som drönarteknik testas för att möjliggöra snabbare upptäckt av föroreningar.

Finansiering

Projektet finansieras i huvudsak av Vinnova

Syfte och mål

En säker dricksvattenleverans från källa till slutkund med hjälp av smart dricksvattenledningsnät som är sammankopplat med den smarta staden. Målet med projektet är att närma sig ett smart nät för dricksvattenförsörjning från källa till slutkund.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till hållbar och säker dricksvattenförsörjning och som en positiv bieffekt är att konsumenten ska kunna se hur deras beteendeförändringar påverkar vattenförbrukningen och därmed kostnaden för vatten.

Mer information

Läs mer om projektet på Vinnovas webbplats.

Dela sidan