Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

Syftet med projektet är att ta fram lämpliga riktlinjer för betong som ska användas i dricksvattenanläggningar, vilka gör att betongen får lägre klimatpåverkan än den betong som normalt används i dessa typer av anläggningar idag.

Snabbfakta

Vad

Projektet ska klargöra vilka effekter ersättningsmaterial kan ha på de egenskaper som är viktiga för betong i kontakt med dricksvatten och som i övrigt utsätts för den omgivningsmiljö där vattenanläggningar befinner sig.

Varför

Sveriges VA-organisationer är inne i en intensiv byggfas och kommer att vara det under en överskådlig tid framöver. Ett insatsmaterial som används mycket i olika applikationer är betong.

Den betong som används idag har erfarenhetsmässigt god beständighet i kontakt med dricksvatten, dock har tillverkningen av den en negativ klimatpåverkan.

När

2021 - 2022

Norrvatten i projektet

Norrvatten bidrar genom att föreslå vad som ska analyseras i lakförsök och deltar i projektets styrgrupp.

Finansiering

Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling

Syfte och mål

Hur klimatförbättrad betong kan åstadkommas och vilka konsekvenser det har på betongens egenskaper. Särskild vikt kommer att läggas vid utlakningsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Formulera kriterier för sammansättning av betong som är optimal för olika typer av anläggningar i kontakt med dricksvatten.

Mer information

Läs mer om projektet "Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar" på Svenskt Vatten Utvecklings webbplats

Dela sidan